Informace o nás

Naše agentura vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých agentur v naší republice.

V letech 1991 - 1993, kdy domácí péče měla za sebou zkušební dvou letý provoz financovaný ministerstvem zdravotnictví naše sestry a další kolegyně z vybraných lokalit Plzeň a Chrudim obhájily svoji schopnost samostatné práce nejen v terenu s chronicky nemocnými pacienty, kteří nepotřebují každodenní lékařskou péči ale prokázaly i nezanedbatelné finanční uspory pro zdravotní pojištovny oproti hospitalizacím pacientů v nemocničních zařízeních.

Pobyt nemocného v domácím prostředí, spolu s odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péčí má vliv i na větší snahu nemocného o uzdravení, získání soběstačnosti a snížení závislosti na druhé osobě.

Pracujeme v okrese Rokycany, a v péči máme pravidelně cca 100 klientů, které nám doporučují odborní lékaři, nemocniční zařízení a hlavně praktičtí lékaři. Časový rozsah naší práce je 24 hodin denně a 365 dní v roce.

Smluvní vztah máme zajištěn se všemi zdravotními pojišťovnami a od nemocných nevybíráme žádné poplatky - veškerá naše zdravotní činnost je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zaměřujeme se na:

Převazy bércových vředů, ošetřování proleženin, ošetřování chirurgických ran, rehabilitaci nemocných po mozkových příhodách, úrazových a neurologických parézách, po ortopedických operacích, nácvik soběstačnosti u dlouhodobě ležících pacientů, posilování svalového korzetu, vertikalizace. Dále se zabýváme aplikací injekcí, léků, inzulínu, odběry krve a jiného biologického materiálu, péčí o ležící a umírající, měření glykemií , krevního tlaku a tepu, péčí o cévky a cévkování žen. Neméně důležitou částí naší činnosti je také nácvik členů rodiny v péči o těžce nemocné a pomoc rodině s hygienou pacientů a prevenci dekubitů a jiných komplikací u ležících nemocných (kontraktury, záněty plic, ...). Také svým klientům zapůjčujeme zdravotnické prostředky (chodítka, toaletní křesla, sedačky do vany...).

NON-STOP služba

     731 844 318

Kontakt

Agentura domácí péče s.r.o. 338 01 Holoubkov 7
vedená u KS v Plzni
oddíl C, vložka 17653
737 321 912 kalous@rkconsulting.cz